Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2017

GoingDownInFlames
1699 ef43
Reposted fromiamstrong iamstrong
GoingDownInFlames
3086 09df
Reposted fromiamstrong iamstrong
GoingDownInFlames
Rozwiązania znajdą się same.
Reposted fromiamstrong iamstrong
GoingDownInFlames
5832 acf6
Reposted fromiamstrong iamstrong
GoingDownInFlames
6873 1a5c
Reposted fromiamstrong iamstrong
GoingDownInFlames
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viaiamstrong iamstrong
GoingDownInFlames
6443 c1a7
Reposted fromiamstrong iamstrong
GoingDownInFlames
A gdy nikt się tego nie będzie spodziewał - rozkwitnę!
Reposted fromiamstrong iamstrong
GoingDownInFlames
9361 14e1 500
Reposted fromoll oll viazupkaaa zupkaaa
GoingDownInFlames
8333 bcb0 500
Reposted frompesy pesy viapersona-non-grata persona-non-grata
GoingDownInFlames
Ktoś kiedyś powiedział mi, że czasem po prostu potrzebujemy by ktoś nam towarzyszył. Bez słów. Bez zbędnych gestów. Ale ze wsparciem, jakie niesie sama obecność osoby, której ufamy. Z jego siłą, której czasem nam brakuje.
— Anna Bellon
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viatworcze tworcze
GoingDownInFlames
0870 14c3
Reposted frommowdomniedalej mowdomniedalej viatworcze tworcze
GoingDownInFlames
Faceci powinni przynosić kwiaty swoim kobietom. Przecież to nie jest dużo, to nie majątek. Dziesięć złoty wydane na tulipany, a nie na trzy piwa. Faceci powinni kupować kwiaty.
Reposted fromheparyna heparyna viatworcze tworcze
GoingDownInFlames
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viatworcze tworcze
GoingDownInFlames
7221 e58f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatworcze tworcze
GoingDownInFlames
Reposted frommesoup mesoup viakonwalia konwalia
GoingDownInFlames
Reposted frommesoup mesoup viakonwalia konwalia
GoingDownInFlames
Reposted fromjasminum jasminum viakonwalia konwalia
GoingDownInFlames
0891 53fe
Reposted fromiamstrong iamstrong viakonwalia konwalia
GoingDownInFlames
Ja wiem, jak mnie kochasz. Widze to, wystarczy, że widze Cię gdziekolwiek i widze Twój wzrok .Nie musisz mi mówić, ze mnie kochasz, bo ja to wszystko wiem.
— dlaczego on to powiedział ?
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viakonwalia konwalia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl